rss
bohócdoktor vizit szja 1%

 • Az ökölvívás

 • Share on Tumblr

  Alapelv:
  A küzdelem során a versenyzõk arra törekszenek, hogy ellenfelük testének szabályok által meghatározott területére a lehetõ legtöbb szabályos ütést helyezzék el. Fontos kitétel, hogy az ellenfelek csak az ököl szabályos ütõfelületét használhatják. A küzdelem ötféleképpen végzõdhet: kiütéssel, pontozással, leléptetéssel, feladással, kizárással.

  kutya cica örökbe fogadás állatvédelem szja 1%

  Történet:
  Az ökölvívás múltjában kutatva nincs és nem is lehet hivatalos adat arra tekintve, hogy az ember mikor és milyen körümények használta elsõ alkalommal az ökleit, de tény, hogy az emberiség hajnalán a zsákmányszerzés és a törzsi viszálykodások alkalmával többször kényszerült így, ösztönszerûen megnyilvánulni. Azonban ez a feltevés is lassan megdõlni látszik, mert a mai napig is vannak a világnak olyan civilizálatlan területei, ahol még csak hírbõl sem ismerik az ökölhasználatot...

  Az ökölvívás elsõ nyomai a Kr.e. 5. évezred második felébõl, a mai Etiópia területérõl származnak. Az ottani harcászati kiképzés szerves része volt a közelharc, amelynek során a fegyverét esetleg elveszítõ katona pusztakezes védekezõ, hárító majd visszatámadó mozdulatait gyakorolták. Ezek természetesen jócskán eltértek a mai modern ökölvívásban használatos ütésektõl. Kínában és Indiában is találtak hasonló feljegyzéseket, sõt az imitált ellenfél elleni küzdelem, az árnyékboksz állítólag Kínából ered.

  A versenyszerû ökölvívással Kr.e. 10. századtól a görögöknél találkozhatunk elõször. Erre Homérosz Íliászából és a freskók, edények, vázák ábrái alapján következtethetünk. A harcosok békeidõben is mûvelték ezt a sportot, hogy folymatosan fenntartsák a harckészségüket, edzettségüket. Így fejlõdött ki lassan a rendszeres, sportszerû ökölvívás, ami a civil lakosságra átterjedve egyre nagyobb teret hódított. A gyakran elõforduló kézfej-sérülések kiküszöbölése végett eleinte puha bõrszíjakat (himas malakoterost, más néven stroptiont) alkalmaztak, ez kb. 3 méter hosszú volt, és a mai bandázshoz hasonlóan az ökölre és az alkarra erõsítették.

  A gyors népszerûség következtében a 23. Olimpián, Kr.e. 688-ban az ökölvívás már a versenyszámok között szerepelt. A legelsõ bajnok a szmirnai Onomastos, ki a sportág elsõ alapvetõ szabályait is lefektette. Ezek szerint tilos volt a fogás, a nemi szerv tájára mért ütés és a bõrszíjak többszörös megerõsítése. A küzdelmet megelõzõ percekben olajjal kenték be testüket, ami nemcsak a meghûléstõl óvta õket, hanem az ütések erejét is tompította. A menetidõt és a súlycsoport szerinti beosztást nem ismerték, ezért a küzdelmeknél fontos szerepet játszott az elõzetes fizkális felkészülés és a testi adottság. A küzdelem addig tartott, amíg valamelyik fél képtelen volt a lábán megállni, vagy 2 ujjának feltartásával jelezni: a harcot feladta...

  A görög testkultúra mai szemmel nézve is magas színvonalon állt. Háromezer évvel ezelõtt már ismerték és alkalmazták a bemelegítést, a lazító és nyújtó gyakorlatokat, az erõ és állóképesség fejlesztésének módszereit, a masszázst és a diétát. Az akkori edzésrendszer fejlettségét mutatja, hogy az ütések gyakorlására lenyúzott állatok bõrébõl készült "homokzsákokat" (korykost) és a fejsérülések megelõzésére fából készített fej és fülvédõt (amphotidest) használtak.

  A Kr.e. 5. századtól kezdve a kézfej védelmére kialakított megoldásokat továbbfejlesztették. A gyapjúval bélelhetõ keményebb, cserzett bõrök (himas oxys) alkalmazásával már nem az öklök megvédése, hanem az ütés hatékonysága volt a cél. Késõbb ennél is durvább módszereket találtak ki. Ezek a bõrgombos (himas myrmex), majd a római uralom idején, Kr.e. 250-tõl az ünnepi szertartások és a cirkuszi játékok alkalmával ólom és vasgombos kesztyûk (caestus) voltak, melyekkel maradandó és nem egyszer halálos sérüléseket okoztak egymásnak.

  I.sz. 393-ban Nagy Theodosius császár betiltotta az ünnepi játékokat, és ezzel együtt az ókori ökölvívás korszaka is lezárult.

  A középkorban a divatos lovagi intézmény teljesen háttérbe szorította a testedzõ sportokat, melyek csak a 17. század táján éledtek újjá.

  A reneszánsz korban a mûvelõdéstörténetben, a természettudományokban és a testkultúrában is érezhetõ változások következtek be, ekkor alakult ki több új sportág, pl. labdarúgás, evezés, korcsolyázás, sportvívás, biliárd, golf, tenez (késõbb tenisz). Az ökölvívás Angliában a polgári forradalom (1640) után bontakozott ki ismét polgári arculatában, az arisztokrata jellegû sportok, a golf, lovaglás, tenisz és krikett egyfajta ellensúlyozásaként.

  Kezdetben az ökölvívás csak a kardvívás kiegészítõ sportjaként szerepelt, majd felismerve a test erõnléti állapotára kifejtett jótékony hatását és nem utolsó sorban népnevelõ, fegyelmezõ tulajdonságát, egyre gyakrabban került elõtérbe. A különbözõ vívóbemutatókon egyre gyakrabban szerepelt, ezeken a helyszíneken a nézõk alkották kezükben kötéllel a megfelelõ nagyságú kört (innen a "RING" elnevezés), ahol a küzdelmek zajlottak.

  Ezeken a rendezvényeken a kardvívás fokozatosan a háttérbe szorult. Ami annak volt köszönhetõ, hogy a mesterek nemcsak egymással versengtek, hanem a program második felében a közönség soraiból is jelentkezhettek önkéntesek, akik összemérhették erejüket a mesterekkel. Ezek többnyire nem kis önbizalommal bíró péklegények, matrózok, mészárosok, kovácsok, fõleg alacsony sorból származó, de kitûnõ fizikummal rendelkezõ emberek voltak, akiknek menetidõ nélkül, csupasz ököllel kellett egymás ellen bizonyítaniuk. A mérkõzések elõtt fogadásokat lehetett kötni (itt és a lóversenypályákon jelennek meg az elsõ bukmékerek), és utána pénzgyûjtést is szerveztek, amibõl a bátor vállalkozók is részesültek. Kis idõ elteltével minden falunak, településnek megvolt a helyi kemény legénye, avatatlan "bajnoka" (és ezek élelmes patronálója), akiket késõbb egymás ellen is összehoztak.

  Mivel ez idõtájt nem volt semmilyen hivatalos szervezet, érdekképviselet, a mérkõzések teljesen spontán módon alakultak, és nem egyszer botránnyal, tömegverekedéssel végzõdtek...

  A kor talán leghíresebb mesterének, James Figg (1695-1734) nevéhez fûzõdik az újkori ökölvívás és a legelsõ, de még kezdedleges "Gym" megalapítása. "Az önvédelem nemes mûvészetét" hirdetõ cégtáblája sok érdeklõdõt vonzott, és a szabályok megalkotása sem váratott sokáig magára (1743) egy másik korabeli híresség, Jack Broughton közremûködésével. Meghatározták a mérkõzés színhelyét, a ringsegédek számát, a pénzdíjak elosztását és egy máig is érvényben lévõ követelményt: tilos megütni a földön térdelõ vagy fekvõ ökölvívót.

  Mivel Anglia világhatalom volt, a sportágat a kereskedelmi utak és kivándorlások alkalmával sok országba "elvihették", ahol aztán elterjedhettek. Így többek között Franciaországban, Oroszországban, Dél-Afrikában, Ausztráliában és Amerikában is.

  A korai öklözõk szinte csak a kardvívásnál alkalmazott egyenes vonalon mozogtak és többnyire egyenes ütésekkel próbálták elérni egymást, késõbb egyre inkább bevezetett technikák lettek a köríves ütések. Az ökölvívás technikai fejlõdését nagyban elõsegítette a versenyzõk közötti gyakori súly- és erõkülönbség. Ezekben az idõkben gyakoriak voltak az 50 sõt akár 99-menetes mérkõzések is.

  Az ún. "Londoni Szabályokat" öszesen 29 pontban foglalták össze. Ezekkel szinte egy idõben négy súlycsoportot (könnyû, váltó, közép, nehéz) határoztak meg, amikben indulni lehetett. A küzdelmek sokszor dulakodásba, birkózásba csaptak át, és mivel közelrõl nem lehetett az egyeneseket hatékonyan alkalmazni, ezért új technikák megalkotása is szükségessé vált. Használni kezdték az ún. hajlított karral történõ ütéseket: a horgokat, majd késõbb a felütéseket.

  Az új technikákkal azonban sokat durvult a sportág, és a rendõrség sem nézte jó szemmel a botrányokkal, bûncselekményekkel tarkított és a tömegverekedések miatt néha a mészárszékhez hasonlító rendzvényeket, ezért kénytelenek voltak a szabályok újabb módosítására. 1867-ben John Graham Chambers ökölvívó, és a szabály kiadását is finanszírozó Queensburry márki javaslatára szedték ráncba az addigi szabályzatot. (Lényegében ezek képezik a mai szabályok alapjait is.)

  A kesztyû bevezetése új lehetõséget adott azoknak, akik durvának, túl keménynek tartották eddig a sportágat, és valljuk be, kisebb lett a sérülés és a közvetlen leütés veszélye is. Ez egyenes utat nyitott az amatõr versenyek beindulásához.

  Forrás: www.profiboksz.hu, www.boxing.hu


  Share on Tumblr
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Baranta

  A Baranta jelentése
  Ma a Baranta az önálló magyar harci irányzatot jelenti. A szó eredeti jelentése: harcra, hadjáratra, rajtaütésre való felkészülés. A környezõ országokban rablást, fosztogatást jelent. A kaukázusi népeknél a konfliktusok erõszakos, de vér nélküli elintézési formáját, vagy harci vetélkedõt jelképez. A Baranta véráldozat nélküli jogos zsákmányszerzést is takarhat (törvénysértés, személy megsértése). A tradicionális magyar harcmûvészetet Barantának nevezzük, amíg csupán versengésrõl, felkészülésrõl, békeidõszakon belüli gyakorlatozásról szól.

 • Thai box (Muay Thai): tradicionális thai küzdelmi rendszer

  Leírás:
  A thai box (muay thai) felhasználja az öklöt, könyököt, rúgásoknál a térdet, sípcsontot, de elõfordulnak a sarokkal, lábfejjel leadott rúgások is. Az egész világon úgy lett ismert, mint az egyik leghatékonyabb harcmûvészeti stílus a ringben, utcán egyaránt.

 • 40 részes sorozat Bruce Lee-rõl

  A kínai televízió 40 részes sorozatot készít Bruce Lee emlékére, akinek filmjei világszerte népszerûvé tették a harcmûvészetet.

 • Emelianenko vs Josh Barnett, elmarad az összecsapás

  Elmarad Fedor Emelianenko és Josh Barnett bajnoki mérkõzése melyre az augusztus 1-i Affliction: Trilogy gálán került volna sor.

 • Vad, gyilkos száguldás.

  Meghalt egy dán fiatalember vonatszörfözés közben. A 22 éves férfi az extrém sport elsõ áldozata Dániában.

 • A bosszú sokat hozott a konyhára

  A bosszú jó üzletnek bizonyult Brock Lesnar számára, az UFC nehézsúlyú bajnoka 400 ezer dollárt kapott azért a hétperces bunyóért, melynek végén KO-val aratott gyõzelmet kihívója, Frank Mir felett.

  Ezzel elégtételt vett a bajnoki címére pályázó Mir-en, aki 2008 februárjában kopogtatásra kényszerítette az UFC 81-en.

 • Jégvitorlázás

  A jégvitorlázás - bármennyire is nagy élmény - Magyarországon ritka kedvtelésnek számít. Ritka, mégpedig nem csupán azért, mert tábora viszonylag kicsiny, hanem azért is, mert tavaink jege nem minden évben alkalmas gyakorlásához. (A Balatonon évek óta be sem fagyott, ha meg igen, a jégvastagság akkor sem érte el a biztonságos 20 centimétert.) Aki jégvizorlással hasít télen, az általában hagyományos vitorlással suhan nyáron. Ennek ellenére a jégvitorlás mindössze abban hasonlít a hajókhoz, hogy a szél erejét használja fel a haladáshoz. Van árboc, vitorla és bum, igazi hajótest azonban nincs.

 • Jégszörf

  Snowfer - angolul leginkább ezen a néven ismerik a snowboard és a szörf keresztezésébõl létrejött sporteszközt, amivel úgy lehet szelni a jeget télen, mint a nyári verziójával a habokat.

 • Csötönyi vette át az európai boksz irányítását

  A következõ AIBA végrehajtó bizottsági ülésig, 2008 februárjáig marad fenn ez az állapot, azt követõen megszûnik az EABA, pontosabban összeolvad az AIBA európai irodájával, és európai konföderáció néven mûködik tovább. A rendkívüli kongresszus két további fontos határozatot hozott: a felnõtt férfi mérkõzések játékideje négyszer két percrõl háromszor háromra módosul - azaz helyreáll az 1996-ig létezett rend -, továbbá megszûnik a fejvédõ használata. Mindkét változás a jövõ évi pekingi olimpia után lép életbe.

 • Bázisugrás

  A Bázis-ugrás (B.A.S.E JUMP) alacsony magasságból, fix objektumokról végrehajtott speciális ejtõernyõs ugrás. (Jogilag nem tekinthetõ ejtõernyõs ugrásnak a hazai szabályzatban.) A B.A.S.E mozaikszó az ugorható objektumok kezdõbetûit rejti, mint : B-buliding (épület), A-antenna, S-span (hídak), E-erath (föld,szikla).

 • A falmászás

  A falmászás egy nagyszerû sport: egyesíti az extrém sportok izgalmát a tökéletes biztonsággal. Ennek eredménye egy felejthetetlen élmény, amely egyben intenzív testmozgás is. A mászás gyakorlatilag nincs korhoz kötve, kb. 4 éves kortól kezdve bárki mászhat, aki kedvet érez hozzá, hisz teljes biztosítás mellett tudásszintjének megfelelõ nehézségû falakon teheti mindezt.

 • Letartóztatás a Forrest-gyilkosság ügyében

  Korábban beszámoltunk arról, hogy a korábbi váltó- és nagyváltósúlyú világelsõ Vernon Forrest (41 gyõzelem – 3 vereség) gyilkosság áldozata lett, s az elkövetõket nagy erõkkel keresi az atlantai rendõrség.

 • Regina Halmich gyõzelemmel búcsúzott

  A hosszú ideje uralkodó WIBF légsúlyú bajnoknõ, Regina Halmich (54 gyõzelem – 1 vereség – 1 döntetlen) Karlsruhéban, a DM Arénában telt ház elõtt búcsúzott a profiboksztól. A német hölgy az izraeli Hagar Shmoulefeld Finer ellen küzdött egy tíz menetes küzdelem során, és többségi döntéssel, 95-95, 97-94, 96-94 arányban diadalmaskodott.

 • Capoeira: afro - brazil eredetû harcok

  Alapelve:
  A capoeira afro-brazil harcmûvészet, amelyben nem verekednek hanem játszanak a küzdõk. A capoeira játékot a gyakorlók alkotta körben játszák. A játékosok a zenekar és a kör szélén állók adta ütemre játszanak. A cél az, hogy az egyik játékos a másik fölébe kerüljön, a másikat mozgás és cselekvésképtelen helyzetbe hozza. A capoeirában nem a nyers erõt, hanem a furfangot és a cseleket ismerik el igazán. Technikai repertoárja nagyon széles, jelemzõen rúgások, ütések, földrevitelek és akrobatikus elmozgások közül válogathatnak a játékosok. A capoeirások mindenek felett tisztelik az axe-t, azaz az energiát, amely a körben keletkezik.

 • Taekwon do: koreai harci irányzat

  Hazai stílusok:
  - ITF Taekwon-do
  - WTF Taekwondo

  A Taekwondo jelentése:
  A Taekwondo szó új keletû, csak az 1950-es évektõl kezdte használni Choi Hong Hi, és késõbb az általa kitalált nevet adták az új harcmûvészeti ágnak.

 • Bedák Zsolt: magabiztos nyolcadik!

  A Spotlight Boxing kispehelysúlyú ásza, a korábbi olimpikon Bedák Zsolt a szombati drezdai profiboksz gálán megszerezte nyolcadik profi gyõzelmét.

 • 12-ik Nanbudo Szuper 9 Bajnokság és Nemzetközi Edzõtábor

  December 15-én tizenkettedik alkalommal került megrendezésre Zágrábban a Nanbudo Szuper 9 Bajnokság.

  A meghívásos versenyen a világ kilenc legjobb Nanbudokája mérte össze erejét. Rendkívül nagy megtiszteltetés, hogy a küzdelmeken hazánk is részt vett: Magyarországot Hertelendi Tamás (1. Dan) képviselte. Az izgalmas és magas színvonalú bajnokság dobogós helyezéseirõl hajszál híján lemaradt magyar Nanbudoka kiválóan szerepelt.

 • Rafting történelem

  A kajak és kenu használata nem újkeletû dolog. Amióta az ókorban az ember meghódította a folyóvölgyeket, léteznek ezek a tevékenységek, melyet megannyi õsi egyiptomi, mezopotámiai forrás is ékesen bizonyít. Szerepének állandósulását jól mutatja az a tény is, hogy egyes indián törzsek, de legfõképpen az eszkimók között ma is ez a legelterjedtebb közlekedési eszköz.

 • Sambo

  Orosz küzdõsport és önvédelmi rendszer

  Jelentése:
  Sambo = 'SAMozaschita Bez Oruzhiya' - Fegyver nélküli önvédelem

 • A világ legdurvább extrém versenye

  110 csapat, 440 versenyzõ, 50 km-es táv, 3000 m szintkülönbség. Verseny az idõvel és egymással. Ez a Red Bull Dolomitenman, a világ legkeményebb extrém sportversenye. Idén már 20. alkalommal rendezték meg a napfényes Kelet-Tirolban a Dolomitenman-t, amelyre a világ minden pontjáról érkeztek extrémsport-csapatok, hogy 20.000 nézõ elõtt megmutassák: mit is tudnak. A viadal idei gyõztese a Kolland Topsport lett, de az egyik induló magyar csapat...

kutya cica örökbe fogadás állatvédelem szja 1%