rss
bohócdoktor vizit szja 1%

 • Tai Ji: Wudang Tai Chi Chuan

 • Share on Tumblr

  A Wudang név egyben tiszteletadás a Tai Chi Chuan alapítója, a Wudang-hegyi remete, Chang San-feng irányába is. Összefoglaló és iránytû.

  kutya cica örökbe fogadás állatvédelem szja 1%

  A kezdetek

  A Wudang Tai Chi Chuan iskola alapítója Cheng Tin-hung, aki a Tai Chi Chuan-t elõször nagybátyjától Cheng Wing-kwong-tól tanulta, aki Wu Jian-chuan egyik tanítványa volt.

  Azonban nem volt túl elégedett, mivel a nagybácsi csak keveset tudott a Tai Chi Chuan harci oldaláról, és fõleg egészségügyi célokból tanította azt.

  A helyzet akkor javult, amikor Cheng Wing-kwong meghívta Hongkongba Qi Min-xuant, hogy fiait és unokaöccsét Cheng Tin-hung-ot tanítsa. Qi Min-xuan edzései rendkívül kemények voltak, egyedül csak Cheng Tin-hung tudott megmaradni mellette.

  Különbség

  A fõ különbség Qi Min-xuan és Cheng Wing-kwong tanítási módszere között az volt, hogy Qi Min-xuan harci mûvészetként is tudta tanítani a Tai Chit-t, ellentétben Cheng Wing-kwong-gal, aki üzletember volt, és fõleg az egészségért gyakorolta azt. Cheng Tin-hung három éven keresztül mindenhová követte Qi mestert és mindent megtanult tõle, amit csak tudott.

  Cheng Tin-hung 1949-ben nagyon fiatalon kezdett Tai Chi-t oktatni Hongkongban, ahol számos neves Tai Chi család idõs és híres tagja is tanított. Mégis két okból mentek hozzá a tanítványok: elõször is, mert képes volt a mûvészetet gyakorlati úton oktatni, és mert nála gyorsabban fejlõdhettek. Cheng Tin-hung oktatóként elért sikerének meghatározó tényezõje az volt, hogy fiatalabb éveiben sokat és szívesen küzdött. Nem félt attól sem, hogy a különbözõ Kung-fu stílusok követõivel álljon ki. Hongkongban ugyanis szokás volt, hogy a különbözõ Kung-fu stílusok képviselõi összecsaptak kihalt utcákon vagy lakóházak tetején. Többek között az ehhez hasonló összejövetelek voltak azok, melyek a Cheng-féle Tai Chi módszer hatékonyságát a szélesebb közönséggel is megismertették, így Cheng Tin-hung fokozatosan az egyik legjelentõsebb Tai Chi mesterré vált Hongkongban. 1957-ben Hongkongot képviselte egy nemzetközi bajnokságon Tajpejben, ahol legyõzte Tajvan középsúlyú, háromszoros nemzeti bajnokát.

  Saját stílusát Wudang Tai Chi Chuan-nak nevezte el. A Wudang név használatával igyekezett elkerülni minden kapcsolódási pontot a különbözõ családi Tai Chi stílusokkal. A Wudang név egyben, tiszteletadás a Tai Chi Chuan alapítója, a Wudang-hegyi remete, Chang San-feng irányába is.

  Hazánkban

  Magyarországra a Wudang Tai Chi Chuan, Dan Docherty közvetítésével jutott el. 1995-óta rendszeresen jár hazánkba, hétvégi szemináriumokat és edzõtáborokat tartani.

  A Wudang Tai Chi Chuan magyarországi elterjesztésében kiemelkedõ szerepet vállalt Alföldy Orsolya, Csizmadia Daniella, és Polgár László.

  A Wudang Tai Chi Chuan egy olyan rendszer, amelynek segítségével javíthatjuk egészségünket, és gyakorlatias önvédelmi módszereket sajátíthatunk el.

  A stílus több egymással szoros összefüggésben lévõ részbõl áll.

  Pusztakezes forma (Tao Chuan):
  A pusztakezes forma az egyik legismertebb része a Tai Chi-nak, bár ennek egyedüli ismerete nem elegendõ önvédelmi célokra. Megtanulásának két fázisa van. Elõször a formát lebontva tanuljuk, leegyszerûsített mozdulatokra tagolva. Ez ahhoz hasonló, mint amikor az iskolás gyerekeket a folyamatos írás elõtt megtanítják a nyomtatott betûkre. Ez a lebontott vagy szögletes forma inkább csak tanítási segédeszköz, mint végcél. A lebontott formát a tanulóknak könnyû követni és a tanár is könnyen korrigálhatja azt. Tisztán meghatározott minden technika, így a tanítványok könnyen emlékezhetnek azok nevére és sorrendjére. Ez különösen hasznos a helyes állás, testhelyzet, fókusz és koordináció megtanulásához.

  Ezután tanuljuk meg, hogyan kell a technikákat összekötve, folyamatosan végrehajtani. Az összekötött forma úgy viszonyul a lebontott formához, mint a folyóírás a nyomtatott íráshoz. A forma mozdulatai meghatározott sorrendben követik egymást, és mindegyiknek megvan a maga önvédelmi alkalmazása.

  A lágy hajlítások, csavarások, összehúzódó és kiterjedõ mozdulatok a mély harmonikus légzéssel együtt, kiváló erõsítést és masszást jelentenek az izmoknak, izületeknek, belsõ szerveknek, az idegrendszernek és a keringésnek. A pusztakezes forma legfõbb harci célja az, hogy megtanítsa a testet a lazaságra, a hatékony mozgásra és az egész test erejének használatára. A forma végrehajtható tükörképben is. Bár ez hasznos gyakorlás, de nem lényeges az átlag tanulónak. Az igazán lelkesek a formát visszafelé vagy visszafelé tükrözve is gyakorolhatják.

  Lökõ kezek (Tui Shou):
  A lökõkéz gyakorlatok összekötik a harci stratégiát, és taktikát a pusztakezes forma gyakorlati alkalmazásaival. Limitált számú mozdulatot használunk, limitált számú szituációban, ezzel feledzve magunkat, hogy az ellenfél mozdulatira természetes módon tudjunk reagálni. Csak akkor kezdjük el az önvédelmet tanulni, ha már megértettük a lökõkezeket. A Tai Chi Chuan klasszikusai azt mondják, hogy abban a pillanatban mikor az ellenfelünk éppen csak megmozdult, még azelõtt hárítanunk kell a mozdulatát, mielõtt be tudná azt fejezni. Ez csak akkor teljesülhet, ha már az érzékenység olyan magas fokát elértük, ami lehetõvé teszi, hogy bármilyen mozdulatot azonnal észlelhessünk. Az ilyenfajta érzékenységet a lökõkezek gyakorlásával fejleszthetjük ki. A lökõkezek két csoportra oszthatók. Az egyik csoport a kötött, vagy fixállású gyakorlatok: ilyenek a Fu Yang, Négy Irány, Selyemgombolyítás, Zhou Lu és az Egykezes Lökõkezek. A másik csoport a mozgólépéses lökõkezes gyakorlatok: a Hétcsillag lépés, a Kilenc-palota lépés, a Gyökerestõl Kitépõ Hullám és a Da Lu.

  Önvédelem (San Shou):
  Sokan úgy gondolják, hogy az önvédelmi technikák csak és kizárólag a pusztakezes formákból erednek. Vannak, akik megpróbálják egyedileg értelmezni, vagy vakon követni azt a módot, ahogyan az a formában szerepel. Azok a technikák melyek a kézformát felépítik a Tai Chi Chuan San Shou, repertoárjába tartoznak, de az alkalmazásuk gyakran igényel módosítást, alkalmazkodva a támadásokhoz. Ezen kívül vannak olyan technikák, amik nem találhatók meg a kézformában. Mint például az Öt elem karok, Repülõ virág kézfej, Mennydörgõ kezek stb.

  Elõször a technikákat lassan gyakoroljuk. Meg kell tanulni, hogyan reagáljunk és támadjunk vissza, mikor az ellenfelünk ránk támad. Idõvel képesek leszünk még a leggyorsabb és leghevesebb támadásra is megfelelõ módon válaszolni. El kell érnünk egy olyan szintet, ahol a módszereket, mint természetes reakciónkat alkalmazzuk. Ahogyan nincs végsõ határa azoknak a módszereknek, ahogyan megtámadhatnak minket, nem lehet végsõ határa azon módoknak sem, ahogyan válaszolhatunk az ilyen támadásokra. Értelmetlen olyan meghatározásokban gondolkodni, mint "A" támadással szemben használjunk "B" védekezést. Képesnek kell lennünk keverni és egyesíteni a technikákat, ahogyan azt a szituáció megköveteli.

  Fegyverek:

  A Wudang Tai Chi Chuan-ban a három tradicionális Tai Chi fegyvert, a lándzsát (Qiang), a szablyát (Dao) és a kardot (Jian), a tanulók azután tanulják, miután bizonyos szintû képességeket már elsajátítottak a pusztakezes formákban, a lökõ kezekben, valamint az önvédelmi technikákban. A fegyverekkel való gyakorlás kiváló módszer az ugrások, pörgések és egyéb ügyességi képességek fejlesztésére, amelyek segítenek megtanítani a testet koordinációra, a fókuszra, az erõ helyes használatára, valamint hozzászoktatják a gyakorlót, hogyan mozogjon és védje meg magát, ha tart valamit a kezében.

  Van egy régi mondás a kínai harcmûvészetekben: "Lándzsa száz nap, szablya ezer nap, kard tízezer nap."

  A lándzsaforma viszonylag rövid és így meglehetõsen gyorsan megtanulható, alapos ismerete azonban más dolog. A lándzsa technikáinak gyakorlása közben tapadunk, összekapcsolódunk, összefonódunk és döfünk, egyszer kiemelést végzünk, máskor ütünk egyet vagy akadályozunk a segítségével, illetve hajszálpontosan szúrunk. Védekezõ és támadó eszköz egyszerre, gyors és hatékony, a teljesség közepében elrejti az ürességet. Mint egy kígyó, amelyik tekereg és támad, vagy mint egy fûzfa, amely hajladozik a szélben.

  Amikor szablyával gyakorlunk, akkor olyan mozgásokat végzünk, mint a felpattanás, helyváltoztatás és kitérés. A szablya övszerûen tapad a testhez, majd egyszer csak kilõ, amikor a lépések megváltoznak, a test elmozdul: egy lépés elõre, egy hátra, egy hasítás, egy vágás. A kéz és a szablya egységet alkot: forognak és pörögnek, emelkednek és alászállnak, mint egy hosszú szivárvány, amely átível az égbolton. Mint amikor a szél tölcsérszerûen kavarja a hópelyheket.

  A kard technika gyakorlása közben a test követi a kard mozgását, amely körkörösen mozog a test körül, és minden irányban védelmet nyújt. Elegáns és hajlékony, hajszálpontos és a meglepetés erejével ható, ezek a testtel eggyé vált kard jellemzõi. Mint egy sárkányszellem, amely villámgyorsan mozog, vagy mint egy fõnixmadár, amely a magasban szárnyal köröket írva le.

  Belsõ gyakorlatok (Nei Kung):
  Van egy régi mondás a kínai harcmûvészetekben: "két kéz nem versenyezhet néggyel szemben". Ha többen támadnak ránk, még akkor is számíthatunk arra, hogy eltalálnak, ha jól is védekezünk. Ha testünk gyönge, akkor kemény csapásokat szenvedünk el.
  Elõfordulhat az is, hogy ütésünk erõ híján nem állítja meg az ellenfelet még akkor sem, ha a vitális pontjait támadjuk. Ezekre a problémákra nyújt megoldást a Wudang Tai Chi Chuan-ban a 24 Nei Kung gyakorlat. 12 Yin és 12 Yang gyakorlat van. Ideális esetben egyik nap 12 Yin és az utolsó Yang gyakorlatot, míg a következõ nap 12 Yang és az elsõ Yin gyakorlatot végezzük, és folyamatosan váltogatjuk ezeket. Néhány gyakorlat kizárólag statikus és nincs közvetlen önvédelmi célja, noha nagyon hasznosak az izületek, inak valamint az elhatározásnak a megerõsítéséhez. A többi gyakorlat dinamikus és egy vagy több önvédelmi alkalmazásuk is lehet, azon kívül, hogy terápiás részt is tartalmaznak. Kizárólag az utolsó Yang gyakorlat harmadik része tartalmaz tisztán meditációs elemet. A belsõ megerõsítés folyamata fejleszti a test elnyelõ képességét az ellenfél támadásaival szemben. A Nei Kung gyakorlása segít abban, hogy képesek legyünk Jing-gel (összpontosított erõvel) alkalmazni a küzdelmi technikákat

  Bai Shi:
  A Wudang Tai Chi Chuan-ban a Bai Shi, egy a mester által vezetett ceremónia. Mikor a tanuló részt vesz a Bai Shi-n, elkötelezettséget vállal az iskolája, idõsebb tanulótársai, valamint a mestere irányába. Viszonzásul a mestere megengedi neki, hogy belépjen az ajtón és megkapja a mûvészet teljes átadását a Nei Kung-got is beleértve.

  Innentõl a tanulót már úgy tekintik, mint a mester tanítványát és többé nem, mint egyszerû tanulót.

  Cheng Tin-hung többször megjegyezte, ha nem lesznek olyanok, akik harcmûvészetként gyakorolják a Tai Chi Chuan-t, az meg fog szûnni, mint harci rendszer.

  A magyarországi Wudang Tai Chi Chuan iskola tanulói ebben a felfogásban gyakorolnak.

  Budomagazin - Erszény Krisztián


  Share on Tumblr
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Kenjutsu

  "Amikor két villanó kard találkozik, nincs hely menekülni. Higgadtan mozogj, úgy ahogy a lótusz virágzik. az ordító szenvedélyek közepette, és erõteljesen döfd át a mennyet." (Tozán szerzetes)

  Hazai stílusok:
  - jikishin kage ryu kenjutsu
  - Sichi no Hoshi Ken-jutsu ryú

 • Kobudo - az õsi harc útja

  Leírás:
  A kobudo stílusai 1609 után alakultak ki Okinawa szigetén, amikor betiltották a lakosság körében a fegyverviselést. Ekkor fejlõdött ki - nagyrészt titokban - a sorozatos támadásoknak köszönhetõen a kobudo és a karate-do stílusok mozgásanyaga.

 • Bárdosi Sándor szumó világbajnok

  Bárdosi Sándor aranyérmet szerzett a 85 kg-os kategóriában a Thaiföldön zajló szumó-világbajnokságon. A magyar szövetség tájékoztatása szerint az Európa-bajnok, s korábban birkózó olimpiai ezüstérmes Bárdosi ausztrál, ukrán, egyiptomi és orosz versenyzõt verve jutott be a döntõbe, ahol a bolgárok korábbi Eb- és vb-gyõztesét, Szilian Georgijevet gyõzte le.

 • 40 részes sorozat Bruce Lee-rõl

  A kínai televízió 40 részes sorozatot készít Bruce Lee emlékére, akinek filmjei világszerte népszerûvé tették a harcmûvészetet.

 • Ilyen a boksz (DVD)

  Vince és Caesar profi bokszolók, edzõtársak és jó barátok - mindketten kétségbeesetten reménykednek abban, hogy mielõtt karrierjük véget ér, még egyszer eljutnak a csúcsra. Az évszázad mérkõzésének - Mike Tyson meccsének - reggelén kiderül, hogy az elõmérkõzéssel valami nincs rendben.

 • Taekwon do: koreai harci irányzat

  Hazai stílusok:
  - ITF Taekwon-do
  - WTF Taekwondo

  A Taekwondo jelentése:
  A Taekwondo szó új keletû, csak az 1950-es évektõl kezdte használni Choi Hong Hi, és késõbb az általa kitalált nevet adták az új harcmûvészeti ágnak.

 • Extrém sport az uszodában

 • A Klicskó fiúk

  "A profi boksz fehér istenei", "A Tyson-Lewis utáni korszak királyai a nehézsúlyban" - ilyen címekkel szerepel a világsajtóban már évek óta a két Klicskó testvér, Vitalij és Vlagyimir.

 • Véres sport - a régi klasszikusok gyöngyszeme

  (Bloodsport, 1987)

  Frank W. Dux életének legfõbb vágya, hogy részt vegyen a hongkongi titkos kumite bajnokságon. Kisebb-nagyobb nehézségek árán el is jut Hong-Kong-ba, de mivel az USA kormányának alkalmazásában áll, ezért folyamatosan a nyomában vannak a kormány emberei.

 • Jégvitorlázás

  A jégvitorlázás - bármennyire is nagy élmény - Magyarországon ritka kedvtelésnek számít. Ritka, mégpedig nem csupán azért, mert tábora viszonylag kicsiny, hanem azért is, mert tavaink jege nem minden évben alkalmas gyakorlásához. (A Balatonon évek óta be sem fagyott, ha meg igen, a jégvastagság akkor sem érte el a biztonságos 20 centimétert.) Aki jégvizorlással hasít télen, az általában hagyományos vitorlással suhan nyáron. Ennek ellenére a jégvitorlás mindössze abban hasonlít a hajókhoz, hogy a szél erejét használja fel a haladáshoz. Van árboc, vitorla és bum, igazi hajótest azonban nincs.

 • ANGST - A városi harcosok kézikönyve

  Az ANGST helyszíne ismerõs: Budapesten vagyunk. Hõse szemlélõdõ figura, aki próbálja megérteni és megfogalmazni, hol él, és egy képregénybe sûríti mindazt, amit a városról tud. Körülötte három nõ és két barát, de kapcsolatai szétfoszlanak, míg a munka, meg a város felzabálja...

 • Bedákék és Balzsay maradnak az Universumnál

  Egy német magazin részletesebb foglalkozik a mostanában leginkább süllyedõ hajóként emlegetett Universum Box Promotion jövõjével, amelyben szerep juthat a Bedák fivéreknek és Balzsay Károlynak is.

 • Az ökölvívás

  Alapelv:
  A küzdelem során a versenyzõk arra törekszenek, hogy ellenfelük testének szabályok által meghatározott területére a lehetõ legtöbb szabályos ütést helyezzék el. Fontos kitétel, hogy az ellenfelek csak az ököl szabályos ütõfelületét használhatják. A küzdelem ötféleképpen végzõdhet: kiütéssel, pontozással, leléptetéssel, feladással, kizárással.

 • Baranta

  A Baranta jelentése
  Ma a Baranta az önálló magyar harci irányzatot jelenti. A szó eredeti jelentése: harcra, hadjáratra, rajtaütésre való felkészülés. A környezõ országokban rablást, fosztogatást jelent. A kaukázusi népeknél a konfliktusok erõszakos, de vér nélküli elintézési formáját, vagy harci vetélkedõt jelképez. A Baranta véráldozat nélküli jogos zsákmányszerzést is takarhat (törvénysértés, személy megsértése). A tradicionális magyar harcmûvészetet Barantának nevezzük, amíg csupán versengésrõl, felkészülésrõl, békeidõszakon belüli gyakorlatozásról szól.

 • Hibrid stílusok - Ketrecharc, Pride, MMA

  Modern küzdõsport rendszer

 • Strikeforce-hoz szerzõdik Tito Ortiz?

  A hajdani UFC reklámarc Tito Ortiz legfrissebb nyilatkozata szerint hamarosan lehet hogy a feltörekvõ Strikeforce szervezethez ír alá.

  Lassan több mint egy éve nem lépett ketrecbe a Hungtington Beach-i rossz fiú és akkor sem szerepelt túl jól.

  "Most estem át egy komoly hátmûtéten. Az orvosom eddig tiltott mindenféle mozgástól ám most már készen állok a megmérettetésre."

 • Bázisugrás

  A Bázis-ugrás (B.A.S.E JUMP) alacsony magasságból, fix objektumokról végrehajtott speciális ejtõernyõs ugrás. (Jogilag nem tekinthetõ ejtõernyõs ugrásnak a hazai szabályzatban.) A B.A.S.E mozaikszó az ugorható objektumok kezdõbetûit rejti, mint : B-buliding (épület), A-antenna, S-span (hídak), E-erath (föld,szikla).

 • Balzsay börtönben!

  Az ökölvívó nagyon nyomasztónak találja az egyszemélyes cellát. Balzsay Károly a sopronkõhidai börtönbe látogatott, ahol a rabokkal találkozott. Elõtte már több sportoló is járt itt.

 • Fagyfutás: mínuszok, szelek és egy ír, aki mindent kibír

  Maratonfutás az Északi- és a Déli sarkon? Ilyen is van! Mert, van, aki hidegen szereti, a futást. Sõt, fagyosan, hiszen olykor -50 fokban nyomják le a kilométereket a versenyzõk. Ugyanis december 12-én rajtolt el a Déli-sarki Maraton az Ellsworth hegység lábától, nem messze a Déli-sarktól. Mondani sem kell, a verseny útvonalát végig jég és hó borítja, a hõmérséklet -20 fok körüli, és erõs, folyamatos szél fúj.

 • Az airsoft

  Az airsoft egy mûanyaggolyót kilövõ fegyverrel játszott hobby-sport gyûjtõneve. Fõ irányzata a harci szimulációs játék (wargame), melyben általában két csapat játszik egymás ellen egy terepakadályokkal szabdalt pályán. A játékok lehetnek ún. végkiállósak, vagy visszaállósak, attól függõen mekkora pályán játszanak, illetve, hány fõ vesz benne részt. Cél egy adott feladat teljesítése, ami lehet pl. terület elfoglalása, valamilyen céltárgy megszerzése, fontos személy útvonalon való végigkísérése stb.

kutya cica örökbe fogadás állatvédelem szja 1%