rss

 • Kempo - Az ököl törvénye

 • Share on Tumblr

  Leírás:
  A kempo technikák, mozdulatsorok a világ más-más szegleteiben különbözõek lehetnek, mégpedig aszerint, hogy ki tanítja. Minden mester rá jellemzõen átdolgozza õket, picit módosít azon a tudáson, amit megkapott. A mozdulatok így személyre szabottak. Magasságtól, súlytól, alkattól és nemtõl függõen más-más ütéssort ajánlatos gyakorolni, fejleszteni. A kempo olyan sport, amely kreativitást igényel és gondolkozni is tanít.

  Története:
  A kempo gyökerei az i.sz. 500-as évekbe nyúlnak vissza. Ebbõl az idõbõl származik a történet, miszerint egy indiai herceg, Bodhidarma, gyámja, Prajnatara kérésére Kínába utazott, hogy felkutassa a Buddhizmus eredetét, illetve tanulmányozza a dhyana (a Zen) tudományát. Bodhidarma Kshatriya (buddhista harcos) volt, a huszonnyolc indiai nemzetségfõ egyike és a Vajra Mushti (gyémánt ököl stílus) mestere, akinek kiemelkedõ szerepe volt a földön máig kifejlõdött harcmûvészeti irányzatok legtöbbjének kialakulásában.

  Bodhidarma i.sz. 520. körül Kínába érve a Honan tartományban lévõ egyik shaolin templomban talált rá Buddha "nyomaira", ahol innentõl kezdve kilenc éven át meditált. Ezidõ alatt a Honan tartományba többször banditák törtek, terrorizálva a helyi falvak lakóit, és magát a shaolin templomot is.

  A kilenc év után Bodhidarma eldöntötte, hogy megtanítja a szerzeteseknek a harcmûvészetét, látván a kitartást és elszántságot a hit iránt. Bodhidarma a Vajra Mushti mozdulatokra alapozva tanította a legegyszerûbb módszereket, a kéz, a tenyér és a láb fegyverként való használatát. Tanítását Shih Pa Lo Han Sho-nak (japán megfelelõje Juhachi Rakan Shu) nevezte, vagyis 'a felvilágosult ember tizennyolc keze' módszernek. Késõbb ezt nevezték el Chuanfa-nak, egyesítve a Vajra Mushti és a Dharma (a Buddhizmus törvényének) eszméjét. A Chuan/Mushti jelentése ököl, a Fa/Dharma jelentése pedig törvény. Chuanfa tehát az ököl törvénye, mely japánul Kempo (innen ered a Shaolinssu Chuanfa vagy Shorinji Kempo elnevezés).

  Bodhidharma az Indiai harcosok módszereit (Kshatriya) változtatta harcmûvészeti rendszerré, azáltal hogy hozzáadta ahhoz a békés erkölcsi tisztaság elveit (kínai nyelven a Wu Te-t, japánul a Butoku-t).

  A Shaolinssu Chuanfa fejlõdésének sajátosságai közé tartozott, hogy bár Kínában egyre terjedt - és számos szerzetes, harcos és család adta hozzá sajátosságait -, csak néha jegyezték fel a módszereket, és gyakran titkosan kezelték azokat - csak a család tagjait, vagy csak az örököst illette az abba való betekintési jog. Így gyakran vesztek el hatékony módszerek azáltal, hogy a mester halálával a sírba vitte tudományát.

  Az évszázadok alatt a Shaolin templomokban folyamatosan fejlõdõ harcmûvészeti stílusoknak már több mint 400 változata létezett, amikor a sok hasonló módozat gyökereit vizsgálva egy Chuan Fa mester, Ch'ueh Taun Shang-jen talált rá az elveszettnek hitt Shih Pa Lo Han Sho eredeti módszereire. Ezt követõen saját technikáival integrálva azt kialakított egy 72 technikából álló rendszert.

  Sok éven át terjesztve új irányzatát, Shenshi tartományban ismerkedett meg egy másik Chuan Fa mesterrel, Li-vel, akivel együtt tovább fejlesztve alakította ki a 107 technikából álló rendszerét, amibõl öt csoportot alakított ki, öt különbözõ állat nevével ellátva azokat. Úgy tartotta, hogy ezen állatok ösztönös reakciói tükrözõdnek ezekben a Chuan Fa mozdulatokban. Innentõl vált ketté tulajdonképpen a Kempo és a Kung-Fu (wu-shu) története.

  A Sui és a Ming idõszak közötti 800 év alatt számos shaolin szerzetes vándorolt Japánon és Okinaván keresztül, terjesztve a Chuan Fa-t, az Ököl törvényét, japánul a Kempo-t. (Többek között ennek köszönhetõ, hogy kialakult a legtöbb jelenlegi harcmûvészeti irányzat.) Számos szerzetes fontosnak tartva Buddha szavát, oktatást kizárólag Buddhista templomokban folytatott, ezért terjedhetett könnyedén a Kempo mind a polgári mind az elõkelõ rétegekben.

  A 16-18. század derekán sokan éppen Japánból vándoroltak Kínába, és évekkel késõbb Chuan Fa mesterekként tértek vissza, mint pl. Sagukawa a Shuri-te és egyben a karate egyik megalapítója, vagy mint az aiki-jutsu, és a ju-jitsu kialakulásában nagy szerepet játszó mesterek.

  A 17. század elején a Kumamoto család kezdte el rendszerezni a Kempo elveit, melynek eredményeként egyre inkább japánosodott, és fejlõdött végsõ formájára a Kosho ryu Kempo, melybõl a mai modern kempo stílusok származnak.

  A Kempo világméretû népszerûsödésében nagy szerepe volt James Mitosa japán származású amerikainak, aki 1916-ban, gyermekkorában került Japánba, Kyushu városba, hogy Kosho-ryu Kempo-t tanuljon. Tizenöt év tanulás után tért vissza Hawaii-ra, ahol megnyitotta 1936-ban az "Official Self-Defense" klubot Honoluluban.

  William Chow nevéhez fûzõdik a legnagyobb ugrás a Kempo történetében. William K.S. Chow Mitose tanítványa volt sok éven át, és korábban családja révén Kung-fu-t is tanult. Chow egyesítette a két irányzatot és kialakította a Kara-ho Kempo-t. 1949-ben Chow elkezdte az oktatást és megnyitotta dojoját a YMCA épületében. Hogy kifejezze a határozott különbséget a Mitose féle Kempo-tól, elnevezte stílusát Kenpo Karatének. Az évek alatt további fejlesztéseket vezetett be, többek között a Kung-fu-ra illetve az akkor már karatéra is jellemzõ körkörös technikákat, és formagyakorlatokat.

  Chow egyik kitûnõ tanítványa, Edmund Parker nevéhez fûzõdik a Kempo történetének újabb mozzanata. Õ volt a mestere többek között Elvis Presley-nek, illetve Steve Mcqueen-nek, és õ tökéletesítette a jelenleg mûködõ amerikai Kenpo Karate rendszert.

  Forrás: Kempo: The Ancient Ultimate Weapon - Dr. William Durbin
  International Kempo Federation

  A hazai kempo:
  A magyarországi kempo kialakulásában Harnos Imre Lászlónak volt kiemelkedõ szerepe, aki 1975-tõl kezdve irányította a hazai kempo tanítványok fejlõdését.

  Az 1982-ben megalapított Magyar Karate Szövetség All Style Szakbizottságán belül 1985-ben jött létre a Kempo szakág Várszegi Rudolf vezetésével.

  1996-ban az addig egységes Kempos tábor két részre szakadt. Innentõl kezdve a tábor egyik fele a Zen Bu Kan Kempo Sportszervezethez (Lévai László vezetésével), a másik fele a Magyar Kempo Szövetséghez (Juhász Ferenc vezetésével) tartozik. Az idõk során ugyanakkor több más szervezet is megjelent. A legfontosabb, hogy számtalan hazai, külföldi, európai és világversenyi helyezés igazolja a Mesterek technikai és az általuk képviselt felkészítés eredményességét.

  Szervezetek:
  International Kempo Federation -
  World Kempo Association -
  World Shorinji Kempo Association

  Hazai szervezetek:

  Zen Bu Kan Kempo Sportszervezet - Papp Valér
  Magyar Kempo Szövetség - Lovász Gábor
  Magyar Tradicionális Kurayfat Kempo Karate Szövetség - Lengyel Tamás
  Kempo-jitsu - Szilágyi Ferenc
  Shorinji Kempo - Yamaguchi Taku
  Kutedo-ryu Kenpo iskola - Verõ Sándor

  A jelenleg létezõ kempo/kenpo stílusok közül a legismertebbek:
  American Kenpo Karate, American Shaolin Kenpo, Chinese Kara-ho Kenpo Karate, Go Kempo, Go Shin Jitsu - Kai Chinese Kempo, Goshin-Ryu Kempo, Ju Kempo, Kajukenbo, Kam Lung Kempo, Kam Lung Kempo, Kempo Fu Shih, Ken-sho Ryu, Kindai Inazuma Ryu Kenpo, Kiyojute Ryu Kempo Bugei, Kosho Shorei Ryu Kempo, Kurayfat Kempo, Lee Do Kan Kenpo, Nick Cerio's Kenpo, Nippon Goshindo Kempo, Nippon Kempo, Okinawian Kempo, Oki-ryu Kempo, Raven Kenpo Jujitsu, Sam-Pai Kenpo, Shaoliin Kempo Karate, Ten-Chi Kenpo, White Tiger Kenpo Karate, Won Hop Kuen Do, Yoshin Kempo.


  Share on Tumblr
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • 12-ik Nanbudo Szuper 9 Bajnokság és Nemzetközi Edzõtábor

  December 15-én tizenkettedik alkalommal került megrendezésre Zágrábban a Nanbudo Szuper 9 Bajnokság.

  A meghívásos versenyen a világ kilenc legjobb Nanbudokája mérte össze erejét. Rendkívül nagy megtiszteltetés, hogy a küzdelmeken hazánk is részt vett: Magyarországot Hertelendi Tamás (1. Dan) képviselte. Az izgalmas és magas színvonalú bajnokság dobogós helyezéseirõl hajszál híján lemaradt magyar Nanbudoka kiválóan szerepelt.

 • Kenjutsu

  "Amikor két villanó kard találkozik, nincs hely menekülni. Higgadtan mozogj, úgy ahogy a lótusz virágzik. az ordító szenvedélyek közepette, és erõteljesen döfd át a mennyet." (Tozán szerzetes)

  Hazai stílusok:
  - jikishin kage ryu kenjutsu
  - Sichi no Hoshi Ken-jutsu ryú

 • Taekwon do: koreai harci irányzat

  Hazai stílusok:
  - ITF Taekwon-do
  - WTF Taekwondo

  A Taekwondo jelentése:
  A Taekwondo szó új keletû, csak az 1950-es évektõl kezdte használni Choi Hong Hi, és késõbb az általa kitalált nevet adták az új harcmûvészeti ágnak.

 • Balzsay börtönben!

  Az ökölvívó nagyon nyomasztónak találja az egyszemélyes cellát. Balzsay Károly a sopronkõhidai börtönbe látogatott, ahol a rabokkal találkozott. Elõtte már több sportoló is járt itt.

 • Aikido: japán harci irányzat

  Alapelvei:
  1. Az Aikido az az ösvény, amely egyesíti a világmindenség összes útját az örökkévalóságig. Az Aikido az az Egyetemes Értelem, amely mindent tartalmaz és mindent egyesít.
  2. Az Aikido az az igazság, amelyet a világegyetem tanít, és amelyet alkalmaznunk kell földi életünkben.
  3. Az Aikido az az alapelv és az az Út, amely összekapcsolja az emberiséget az Egyetemes Tudattal.
  4. Az Aikido akkor teljesedik be, amikor minden egyén igazi útját követve eggyé válik a világegyetemmel.
  5. Az Aikido az erõ és a részvét Útja, amely a végtelen tökéletességhez és Isten örökké növekvõ dicsõségéhez vezet.

 • Bedák Zsolt: magabiztos nyolcadik!

  A Spotlight Boxing kispehelysúlyú ásza, a korábbi olimpikon Bedák Zsolt a szombati drezdai profiboksz gálán megszerezte nyolcadik profi gyõzelmét.

 • Videó: 1 másodperc kellett a világ leggyorsabb MMA-s K.O.-jához

  Videó: 1 másodperc kellett a világ leggyorsabb MMA-s K.O.-jáhozA WCMMA történetének leggyorsabb kiütését érte el a hétvégén Mike Garrett Sam Heron ellen egy londoni gálán. A kiütéshez mindössze 1.13 másodperc kellett. Határozottan lerendezte a ketrecharcos bajnok. 113 századmásodperc - Mike Garret sose nyert még ilyen gyorsan mérkőzést. A londoni WCMMA ketrecharcos gálán ugyanis egy arcon rúgással földre vitte ellenfelét, Sam Heront, aki számára ezzel egyből véget is ért a küzdelem. Ezzel pedig beállították a leggyorsabb KO-k világcsúcsát. Íme a látványos győzelem:

 • Judo: japán tradicionális harc

  Leírás:
  A szabály adta lehetõségek segitségével az ellenfél dobása, leszoritása, fojtása vagy karjának feszitése a gyõzelem érdekében. A szó szerinti forditásban ez is "lágy mûvészetet" jelent, miként elõdje, a jijitsu, azzal a lényeges eltéréssel azonban, hogy itt a "do" módszer egy tökéletesitett változata a jitsunak.

 • A bosszú sokat hozott a konyhára

  A bosszú jó üzletnek bizonyult Brock Lesnar számára, az UFC nehézsúlyú bajnoka 400 ezer dollárt kapott azért a hétperces bunyóért, melynek végén KO-val aratott gyõzelmet kihívója, Frank Mir felett.

  Ezzel elégtételt vett a bajnoki címére pályázó Mir-en, aki 2008 februárjában kopogtatásra kényszerítette az UFC 81-en.

 • Wayne Elocknak csak az öv számít

  Az IBF középsúlyú bajnoka, Arthur Abraham (24 gyõzelem – 0 vereség) december8-án a svájci Bázelben védi övét, éspedig a brit bajnok Wayne Elcock (18 gyõzelem – 2 vereség) ellen.

 • Parkour: a betondzsungel sport

  Már hazánkban is vannak free running klánok, akik egyre komolyabban veszik a gyakorlást, ami persze nem úszható meg sérülések nélkül. A hibázás gipsszel járhat. Korlátokon, padokon, házak között, háztetõkrõl-háztetõkre ugráló, szaltózó, falakon futkosó sportemberek, akik a filmekben általában a rendõrök elõl menekülnek, és közben kecsesen cikáznak a város különbözõ akadályain.

 • Ju-Jitsu: japán harci irányzat

  Leírás:
  A Ju-jitsu japán harcmûvészet - fegyver nélküli közelharc rendszer, melynek célja a fegyveres vagy fegyvertelen támadó ellenfél akciójának megakadályozása vagy kontrollálása. Tehát magában foglalja a test-test elleni harc pusztakezes és fegyveres módszerét. Éppen ezért a régi korokban a Ju-Jitsunak két fõ funkciója volt: az egyik, képessé tenni az embert, hogy fegyvertelenül letartóztasson, vagy megbirkózzon más fegyvertelen személlyel vagy személyek csoportjával. A másik, képessé tenni az embert, hogy megszerezze az elõnyt a küzdelemben az ellenfele felett azután is, hogy elvesztette vagy félretette fegyvereit. A fegyver-fegyver elleni küzdelemben a harc során pedig fogásokat is alkalmazzon a gyõzelem érdekében.

 • Tai Ji: Wudang Tai Chi Chuan

  A Wudang név egyben tiszteletadás a Tai Chi Chuan alapítója, a Wudang-hegyi remete, Chang San-feng irányába is. Összefoglaló és iránytû.

 • K1 (K-1)

  Történet:
  1980. Kazuyoshi Ishii megalapítja a Seidokan Karate iskolát Oszakában, ahol dojok és egyetemi karate klubok találhatók.

 • Holtan találták Valuev korábbi ellenfelét

  Holtan találtak Vitali Shkrabát belorusz bokszolót, korábbi MMA harcost. A 38 éves bunyósra édesanyja talált rá soligorski otthonában, a hírek szerint egy kés állt ki mellkasából. A helyi rendõrség feltételezése szerint öngyilkosság történt.

 • Kick-box: a modern küzdõsport

  Leírás:
  A kick-box sport az 1970-es évek elején alakult ki az az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában. Létrehozóinak egyik fõ célja az volt, hogy az ütéseket és rúgásokat használó távol-keleti eredetû harci mûvészetek - a karate, a taekwondo és a kung-fu - mozgásanyagát továbbfejlesztve és részben azokat ötvözve, egy önálló, verseny-centrikus küzdõsportot hozzanak létre.

 • Kobudo - az õsi harc útja

  Leírás:
  A kobudo stílusai 1609 után alakultak ki Okinawa szigetén, amikor betiltották a lakosság körében a fegyverviselést. Ekkor fejlõdött ki - nagyrészt titokban - a sorozatos támadásoknak köszönhetõen a kobudo és a karate-do stílusok mozgásanyaga.

 • Baranta

  A Baranta jelentése
  Ma a Baranta az önálló magyar harci irányzatot jelenti. A szó eredeti jelentése: harcra, hadjáratra, rajtaütésre való felkészülés. A környezõ országokban rablást, fosztogatást jelent. A kaukázusi népeknél a konfliktusok erõszakos, de vér nélküli elintézési formáját, vagy harci vetélkedõt jelképez. A Baranta véráldozat nélküli jogos zsákmányszerzést is takarhat (törvénysértés, személy megsértése). A tradicionális magyar harcmûvészetet Barantának nevezzük, amíg csupán versengésrõl, felkészülésrõl, békeidõszakon belüli gyakorlatozásról szól.

 • Véres sport - a régi klasszikusok gyöngyszeme

  (Bloodsport, 1987)

  Frank W. Dux életének legfõbb vágya, hogy részt vegyen a hongkongi titkos kumite bajnokságon. Kisebb-nagyobb nehézségek árán el is jut Hong-Kong-ba, de mivel az USA kormányának alkalmazásában áll, ezért folyamatosan a nyomában vannak a kormány emberei.

 • Eskrima, Kali, Arnis: fülöp - szigeteki harcok

  Jelentésük:
  Az Eskrimán, Arnison és Kalin kívül van néhány kevésbé használatos név is: Estokada, Etoque, Fraile, Arnes de mano, Kaliradman, Didya, Kabaroan, Siniwalli. Az Eskrima a spanyol esgrima szóból ered, ami vívást, az Arnis a szintén spanyol arnés szóból származik, ami fegyverzetet, védekezõ fegyvereket jelent, a Kali egy széles pengéjû kard neve, ami még ma is népszerû a Fülöp-szigeteken élõk körében, különösen az ország déli területein.